Concept art by ALFRED LLUPIA © Aardman Animations

Concept art by ALFRED LLUPIA © Aardman Animations

Concept art by ALFRED LLUPIA © Aardman Animations

Concept art by ALFRED LLUPIA © Aardman Animations

Concept art by ALFRED LLUPIA © Aardman Animations

Shaun the Sheep Movie

Shaun the Sheep Movie
Stop Motion Animation Feature Film
Aardman Animations ltd (Bristol,UK)
Released worldwide 2015
I worked as Concept Artist in 2013

For
Aardman Animations ltd
URL
www.aardman.com/